เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ

เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อหรือเครื่องวัดมวลร่างกาย เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ %fat ของร่างกาย มวลกระดูด รวมถึงชั่งน้ำหนัก การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายรวม 26 ค่าพร้อมการวัดส่วนสูง ให้ความแม่นยำสูงทั้งร่างกายใช้เวลาประมาณ 30 วินาที

Showing all 2 results

จำหน่ายและขายเครื่องออกกำลังกาย อุปกรณ์เล่นฟิตเนส เครื่องเล่นออกกำลังกายทุกชนิด