Things You Should Never Do After You Work Out

Things You Should Never Do After You Work Out

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำหลังจากการออกกำลังกายเสร็จ คนส่วนใหญ่พอออกกำลังกายเสร็จก็รีบกลับบ้าน กินอาหารมื้อหนัก ดื่มน้ำน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ การยืดกล้ามเนื้อเป็นการทำให้กล้ามเราพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม และการที่เราไม่กินอาหารมื้อหนักๆ...
จำหน่ายเครื่องออกกำลังกาย ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานฟิสเนส อุปกรณ์ฟิตเนส